ارتودنسی پشت دندان چگونه انجام می شود ؟

ارتودنسی پشت دندان چگونه انجام می شود ؟

ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی فانکشنال، ارتودنسی دیمون و ارتودنسی اینویزیلاین انواع مختلف روش‌های ارتودنسی هستند که با توجه به شکل و معضل دندان ها و نیاز بیمار توسط متخصص ارتودنسی تشخیص داده می‌شود. بعضی از افراد به دلیل وجود این براکت ها و بریس ها بر روی دندان، علاقه ای...